Sūra 45. al-Jāthiya, 37 verses (الجاثية)

Sūrat al-Jāthiya by Dr. Husein Khimjee #

 

Sūrat al-Jāthiya by Sayyid Muhammad Rizvi #

Powered by BetterDocs