Sūra 4. al-Nisā’, 176 verses (النساء)

Sūrat al-Nisāby Shaykh Murtaza Bachoo #

 

Sūrat al-Nisāby Shaykh Mohammed Ali Ismail (verse 34 only) #

 

Sūrat al-Nisāby Dr. Asad Naqvi #

 

Sūrat al-Nisāby Shaykh Abdul Jalil Nawee (verse 103 only) #

 

Sūrat al-Nisāby Sayyid Moustafa al-Qazwini (verses 159-163 only) #

 

Sūrat al-Nisāby Sayyid Muhammad-Jawad al-Qazwini #

Powered by BetterDocs